AIC eMeeting

Giải pháp tối ưu cho hội nghị, họp hành

Hãy cùng AIC eMeeting tiết kiệm chi phí trong quá trình vận hành & phát triển tổ chức của bạn…

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

google-play   app-store
aic-smart-edu

Giới thiệu

AIC eMeeting là giải pháp họp trực tuyến chuyên nghiệp, toàn diện, với các tính năng ưu việt như: Họp trực tuyến, chia sẻ màn hình, tài liệu, đặt lịch, nhắc lịch, điều hành, chat. Không gian làm việc đã được mở rộng từ cơ quan đến tận nhà của mỗi thành viên. Giúp các thành viên xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi. Giúp tiết kiệm chi phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị.

Hơn thế, hệ thống AIC eMeeting tích hợp danh bạ phòng ban chức năng của cơ quan, tích hợp với hệ thống lịch họp, lịch làm việc. Cho phép theo dõi tình hình xác nhận lịch họp. Cho phép ủy quyền tham gia họp theo nhiều cấp, báo cáo lại danh sách họp chính thức cuối cùng để người chủ trì họp nắm được thành phần tham gia họp thực tế so với danh sách mời ban đầu. Đặc biệt, với công nghệ trí tuệ nhân tạo, hệ thống có thể tự động chuyển đổi giọng nói thành văn bản, hỗ trợ đưa ra kết luận họp.

Tính năng

icon-checked

1. Tạo nhóm họp

o Tạo nhóm họp theo cây phòng ban chức năng, hoặc tạo nhóm họp tùy biến.

o Xem danh sách người tham gia họp một cách trực quan.

o Thao tác đơn giản, dễ thực hiện.

icon-checked

2. Tham gia phòng họp (Xác nhận lịch họp)

o Các thành viên tham gia họp sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lịch họp.

o Thành viên xác nhận Đồng ý, Không tham gia hoặc Ủy quyền tham gia họp.

o Thao tác đơn giản, dễ thực hiện.

icon-checked

3. Tra cứu lịch họp

o Tra cứu lịch, tìm các thời điểm thích hợp để đặt lịch họp.

o Tìm các lịch họp trùng nhau.

o Tìm lịch họp theo chủ đề, theo người tham dự.

icon-checked

4. Đặt lịch họp

o Cho phép đặt lịch họp vào một thời điểm bất kỳ.

o Có thể chọn danh sách người tham gia họp.

o Gửi nội dung sơ bộ của cuộc họp cho những người tham gia.

o Lựa chọn cuộc họp có ghi âm, bóc băng (chuyển đổi thành văn bản) hay không?

App học trực tuyến
App học trực tuyến 1
App học trực tuyến 2
App học trực tuyến 3
App học trực tuyến 4
icon-idea
icon-checked

5. Cập nhật danh sách tham gia họp

o Cập nhật danh sách tham gia họp, giúp người chủ trì nắm được số lượng sẽ họp.

o Cập nhật lý do không tham gia họp.

o Cập nhật tình hình Ủy quyền, phân công lịch, giúp chủ trì biết chính xác ai sẽ tham gia họp.

icon-checked

6. Tài liệu họp

o Đơn vị chuẩn bị tạo các thư mục để gửi tài liệu họp.

o Cho phép các thành viên xem trước các tài liệu họp.

o Cho phép các thành viên gửi tài liệu họp tới cho cả nhóm.

o Các thành viên có thể gửi góp ý tài liệu trước khi họp.

icon-checked

7. Tài liệu họp

o Chủ tọa có thể chỉ định người được phát biểu trong cuộc họp.

o Cho phép hiển thị hình ảnh của người bất kỳ trên màn hình chính.

o Cho phép chia sẻ tài liệu, màn hình để các thành viên cùng xem.

o Có lựa chọn để hiện hay không hiện hình ảnh trong khi họp.

icon-checked

8. Ghi âm và bóc băng (chuyển đổi thành văn bản)

o Cho phép ghi âm, ghi hình cuộc họp.

o Hỗ trợ chuyển giọng nói thành văn bản tức thời.

o Có lựa chọn để hiện hay không hiện hình ảnh trong khi họp.

o Cho phép xuất bản văn bản ngay sau khi họp.

icon-checked

9. Kết luận cuộc họp

o Cho phép gửi Kết luận họp tới tất cả các thành viên tham gia họp.

o Hỗ trợ gửi báo cáo thực hiện kết luận họp.